ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- دیدگاه منتقدان محافظه کاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاکنون انتقاداتی توسط گروه‌هایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته می باشد. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان‌ها می‌باشد. دلیل انتقاد این گروه‌ها این می باشد که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل به‌کارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی‌ها ایجاد گردد، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد گردید که ارتباطی به آن دوره ندارد (واتز، 2003). همچنین اختصار انتقادات دیگر به تبیین زیر می باشد (مجتهد زاده، 1381).

تناقص:[1] ارزش‌گذاری دارایی‌ها به اندازه کمتر موجب خواهد گردید که در زمان فروش آن درآمد اضافی شناسایی گردد. پیتون و لیتلتون تصریح کردند که در مقایسه بهای تمام شده در روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مبلغی که کمتر واقع شده می باشد در دوره‌های بعد به درآمد اضافه می گردد و این موضوع زمینه تناقض را فراهم می‌آورد.(پیتون و لیتلون[2]،1940)

نا اعتمادی:[3] گستره‌ی محافظه‌کاری در صورت‌های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می گردد. این گستره می‌تواند وسیع یا محدود باشد. به گونه نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوش بینا نه‌تر را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را شناسایی ننماید.

پنهان کاری:[4] بکار گیری روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه باعث می گردد تا سرمایه‌گذاران در تعیین مبلغی که دارایی‌ها کمتر نشان داده شده می باشد با مشکل مواجه شوند. محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار سرمایه گذاران درون سازمانی قرار می‌دهد.

نفی اصول حسابداری:[5] استرلینگ معتقد می باشد هر گاه محافظه‌کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می گردد. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی (پیش روی اقل بهای تمام شده یا بازار)، شناخت درآمد بر مبنای فروش (پیش روی مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق (پیش روی به هزینه مقصود کردن مخارج پژوهش و توسعه) اصل ثبات رویه (پیش روی تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (پیش روی کمتر از واقع اظهار کردن ارزش دارایی‌ها).

سو گیری: محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سو گیری منظمی در گزارش‌های مالی می گردد. در نتیجه همان‌گونه که هیأت استانداردهای حسابداری مالی تصریح می کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل اظهار صادقانه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) در تضاد می باشد». انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می کند: «تصور نمی‌گردد که سو گیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از بهره گیری کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».

امر ذهنی: محافظه‌کاری آن قدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی توجه حسابداران، یا امری ذهنی، می باشد تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاً چنانچه تردید جدی در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته باشد، محافظه‌کاری به بازی گرفته می گردد، اما این تمام موضوع نیست، محافظه‌کاری توجه حسابداران در مورد تمام جنبه‌های حسابداری می باشد.

[1]Inconsistency

[2]William patan and A.c.Littleton,

[3]Capriciousness

[4]Concealment

[5]Contradicition of accounting principles

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید