وب‌سایت تکنیک (فروشگاه اینترنتی فایل)

وب‌سایت تکنیک (فروشگاه اینترنتی فایل) حاصل تلاش گروهی از جوانان پرتلاش و با استعداد کشورمون هست که در قالب کار تیمی (teamwork) ایده ی استارت آپی (start-up) خودشون رو به ثبت رسوندند. ما پس از سال ها تلاش و تحقیقات تونستیم به روشی فوق العاده دست پیدا کنیم که از طریق اینترنت و به شیوه دورکاری، باری از مشکلات هم […]

چطور در اینستاگرام فالوور و لایک را افزایش دهیم

مزایای بازاریابی در رسانه های اجتماعی اگر در تلاش برای ارتقای کسب‌وکارتان هستید، رسانه های اجتماعی کمک بزرگی به شما خواهند کرد. استفاده از این روش مزایای بسیاری دارد که تعدادی از آن‌ها در ادامه آورده شده است: ۱– مخاطبان زیاد یکی از مزایای اصلی SMM، دسترسی به حجم مخاطبان زیاد است. مارکتینگ به روش سنتی، مانند تبلیغات تلویزیونی تنها مختص به تماشاچیان ثابت تلویزیون است، […]

آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ دوره صفر تا صد آموزش فتوشاپ بدون نیاز به دانش قبلی !! آنچه که در این آموزش فرا خواهید گرفت : طراحی آیکون ها ، کارت ویزیت ها ، تصاویر و شخصیت های گرافیکی مختلف رفع نقایض و اشکالات چهره ها در عکس ها و همچنین بهبود و ترمیم آن ها استفاده از افکت های خلاقانه برای طراحی […]

استخدام پرستار( استخدام پرستار سالمند – استخدام پرستار بیمار )

 موسسه آتیه پرستاران سلامت یک شرکت خدمات پرستاری می باشد که با بیش از چند دهه سابقه توانسته است خدمات پرستاری فراوانی را به خانواده های محترم  نیازمند پرستار، ارائه دهد. همچنین  در کنار خدماتی همچون پرستار سالمند در منزل ، پرستار کودک در منزل ، پرستار بیمار در منزل ، همراه بیمار در بیمارستان ، انجام امور آشپزی در […]

پایان نامه اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی

۲-۶٫اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای متداول در قراردادهای داخلی و بین المللی است. ضمانت نامه در واقع نوعی وثیقه شخصی[۱]است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر می شود. این گونه از وثایق هنگامی به کار می آیند که تعهدات مزبور اجرا نمی شوند یا به طور کامل و مطلوب […]

پایان نامه دانشگاهی : ضمانت نامه بانکی

اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و خدمات است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، از جهت تسلیم مبیع و پرداخت ثمن به یکدیگر دسترسی ندارند، برای حل این مشکل از بانکهای دو کشور به منظور پرداخت ثمن و تسلیم مبیع یا اسناد و مدارک مالکیت مبیع بهره گرفته می […]

دانلود پایان نامه صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع  بانک

در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت […]

پایان نامه ﻣﺪل ﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۱ ﻣﺪل ﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱ ﺗﻮﺻﯿﻒ   ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﺎراﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، اﺟﺮا، ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺟﺒﺮان و ﺗﻤﺎس اس ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﺎراﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، اﺟﺮا و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ای ﺳﺮوﮐﻮال را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ […]

آرشیو پایان نامه – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

از ﺳﺎل ۱۹۵۹ ﻣﯿﻼدی، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ، ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﺎل ۱۹۵۹ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ( Bank of America ) در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ رواج […]

پایان نامه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ، ﭼﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد، ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی […]