عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5- مروری بر پژوهش

هر ساله شرکت های زیادی خواه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از طریق تامین مالی و خواه در مسیر خصوصی سازی، اقدام به عرضه اولیه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار می نمایند. گزارشگری اطلاعات مالی این شرکت ها بعنوان منابع مهم اطلاعاتی مهم زیادی بوده و چنانچه این اطلاعات بطور یکسان بین بهره گیری کنندگان قرار گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه کاهش یافته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت این سهام می گردد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، بسیاری از عرضه های عمومی اولیه با پدیده  قیمت گذاری کمتر از واقع و در نتیجه ایجاد بازده غیرعادی کوتاه مدت همراه می باشند، که در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفان مختلف در فرایند عرضه عمومی اولیه مانند شرکت ناشر، شرکت   تامین سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه در بازار می باشد. مدل های عدم تقارن اطلاعاتی فرض می کند یکی از اعضای درگیر در فرایند عرضه عمومی اولیه، اطلاعات بیشتری درمورد شرکت ناشر دارد. پس قیمت گذاری کمتر از واقع، برای موازنه بین منافع همه اعضای درگیر ضروری بنظر می رسد. با نقشی که مدلهای عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند عرضه های عمومی اولیه بازی می کنند شرایط تایید پذیری برای شناخت نتایج عملیات و گزارشگری مالی بایستی مهم باشد. از طرف دیگر محافظه کاری حسابداری به استاندارد های قوی تری از تاییدپذیری برای سودهای اقتصادی نسبت به زیان ها نیاز دارد. پس تحت تاثیر محافظه کاری در آمدها و خالص دارایی ها قابلیت تحقق و تاییدپذیری بیشتری خواهند داشت و رفتار های خوشبینانه مدیریت هم برای بیش نمایی درآمدها و کم نمایی زیان های بالقوه با محدودیت مواجه خواهد گردید. با این تفاصیل با تاثیر محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه کاهش یافته و نتیجه آن هم کاهش اندازه قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی اولیه خواهد بود.

در این راستا کوشش گردید با بهره گیری از آزمون­های آماری و به کمک نرم افزار SPSS فرضیه های پژوهش که به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه و تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر این ارتباط می­پرداخت، مورد آزمون قرار گیرد که نتایج حاصل از این آزمون در ادامه ارائه    می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری