ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.7.3 اصول ارائه­ صورت­های مالی (منطبق با IAS1)

همانطورکه در قسمت قبل هم به آن تصریح گردید، دو اصل اساسی ارائه­ی صورت­های مالی یکپارچگی[1] (انسجام) و تفکیک[2] می باشد. هر دو هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هیئت استانداردهای حسابداری بین ­المللی بر این باور بودند که هر دو اصل فوق، در کنار هم و با کمک یکدیگر، منجر به افزایش قابلیت فهم اطلاعات صورت­های مالی واحد تجاری می­شوند.

2.7.3.1 یکپارچگی

یکپارچگی بدین معناست که ارتباط بین اقلام در صورت­های مالی واضح باشد و صورت­های مالی مکمل یکدیگر باشند. اطلاعات در صورت­های مالی بایستی چنان به یکدیگر پیوند داده شوند که اطلاعات قابل فهم­تر باشد و تصویر مالی منسجمی از فعالیت­­های آن نمایش می­دهد. هدف یکپارچگی با در نظر داشتن کمبود هماهنگی­های موجود در شیـوه­ای می باشد که امـروزه اطلاعات در صورت­های مالی مطرح می­شوند. برای مثال، با بهره گیری از اطلاعات امروزی مقایسه­ی بین سود عملیاتی با جریانات نقدی عملیاتی مشکل می باشد که در نهایت ارزیابی کیفیت سود نیز مشکل می­گردد. با ارائه­ی مجموعه­ی یکپارچه­ای از صورت­های مالی یک واحد تجاری بایستی اطلاعات تفکیک شده را در صورت وضعیت مالی، صورت سود (زیان) جامع و صورت جریان وجه نقد به گونه­ای ارائه نمود که در سراسر این صورت­ها با هم منطبق باشند.

با وجود اینکه تطبیق کامل خطوط در کل صورت­های مالی می­تواند امکانپذیر نباشد، اما هدف انطباق طبقه­بندی­ها در صورت­های مالی یکپارچه این می باشد که بهره گیری­کننده بتواند تأثیر هر دارایی و بدهی و تغییرات آنها را در جای یکسانی در هر یک از صورت­های مالی پیدا کند. همچنین، بتواند اطلاعات مرتبط را در صورت­های مالی مختلف تشخیص دهد. خاطر نشان می گردد، انطباق اقلام در صورت سود (زیان) جامع و صورت جریان وجه­نقد بسیار مهم هستند، زیرا آنها صورت­های جریانی یا روانه هستند (Discussion Paper، 2008).

پس از انتشار پیش­نویس اولیه­ی نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی، موافقان و مخالفان هر کدام به اظهار دیدگاه­های خود پرداختند. موافقان شیوه­ی ارائه­ی پیشنهادی، که عموماً از میان تحلیل­گران صورت­های مالی بودند، بر این باور بودند که یکپارچگی موجود در شیوه­ی جدید منجر به درک بهتر آنها از ارتباط میان اقلام شده و به گونه خاص، سودمندی صورت سود (زیان) و صورت جریان وجه­نقد افزایش می­یابد. پیش روی، مخالفان، که عموماً تهیه­کنندگان صورت­های مالی بودند، معتقد بودند که شکل جدید ارائه­ی صورت­های مالی، باعث می­گردد که نتایج مالی شرکت­ها به همان شیوه­ی قبلی یا بدتر از شکل رایج آن، نشان داده گردد (KPMG، 2010).

علاوه­براین، بعضی معتقد بودند که اصل یکپارچگـی، به عنوان یکی از اصـول اصلی ارائـه­ی صورت­های مالی، ممکن می باشد منجر به عدم اجرای صحیح اصل قابلیت مقایسه­ای گردد که توسط چارچوب نظری تهیه و ارائه­ی صورت­های مالی، الزامی شده می باشد. استدلال این گروه این بود که نحوه طبقه­بندی اقلام تا حد زیادی به فعالیت­های منحصر به فرد واحد تجاری بستگی دارد، لذا فعالیت­های متفـاوت واحدهای تجـاری منجر به شیوه ­های طبقه ­بندی گوناگـون و کاهش قابلیت مقایسه­­ی صورت­های مالی می­گردد (KPMG، 2010).

2.7.3.2 تفکیک

واحد تجاری بایستی اطلاعات صورت­های مالی را به شیوه­ای تفکیک کند که در ارزیابی مبلغ، زمان و عدم اطمینان جریان­های نقدی آتی کمک کند. لازم می باشد که اطلاعات مالی به گـروه­های همگن از اقلام، با ویژگی­های اقتصادی ضرورتاً متفاوت تفکیک شوند. اگر اقلام از لحاظ اقتصادی متفاوت باشند بهره گیری ­کننده در ارزیابی جریان­های نقدی آتی، آنها را به صورت متفاوت به کار می­گیرد. اطلاعات اضافی که به وسیله­ی تفکیک اطلاعات و نمایش بیشتر اقلام خطی ایجاد می­گردد به بهره گیری­کنندگان کمک می­کند تا نتایج مالی واحد تجاری را درک و جریان­های نقدی آینده را پیش­بینی کنند.

در شیوه­ی ارائه­ی امروزی، صورت­های مالی، اغلب، اقلامی را جمع می­بندند که از نظر ماهیتی متفاوت هستند و به صورت متفاوت نسبت به رویدادهای اقتصادی مشابه واکنش نشان می­دهند. تفکیک و جداسازی این اقلام به پیش­بینی جریان­های نقدی آینده کمک می­کند. به مقصود به کار بردن چنین هدفی واحد تجاری بایستی اقلام خطی اضافی در صورت­های مالی خود بگنجاند تا اجزای وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان­های نقدی آینده را تبیین دهد.

تفکیک به معنی جداسازی منابع، براساس ماهیت اقتصادی آنها و یا فعالیت­هایی می باشد که در آن به مصرف می­رسند. واحدهای تجاری ممکن می باشد، منابع گوناگون را براساس مبناهای اصلی زیر تفکیک کنند:

  • کارکرد یا همان فعالیت اصلی واحد تجاری.
  • ماهیت یا همان ویژگی­های اقتصادی منابع.
  • مبنای اندازه­گیری یا همان روش مورد بهره گیری برای اندازه­گیری یک دارایی یا بدهی.

پس از انتشار پیش­نویس اولیه­ی استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1، بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی ادعا کردند که تفکیک بهتر و بیشتر اقلام براساس شکل پیشنهادی، با ارائه­ی اطلاعات اضافی، تجزیه و تحلیل آنها را از وضعیت و عملکرد مالی یک واحد تجاری بهبود می­دهد. اما، بعضی دیگر بر این باور بودند که سطح تفکیک پیشنهاد شده در این پیش­نویس با ارائه­ی اطلاعات بیش از حد، می­تواند منجر به سوء­تعبیر بهره گیری­کنندگان از دورنمای کلی وضعیت و عملکرد مالی یک واحد تجاری گردد و از طرفی به واسطه­ی تفکیک­های گوناگون در واحدهای تجاری مختلف، از قابلیت مقایسه صورت­های مالی کاسته می­گردد (KPMG، 2010).

[1]. Cohesiveness

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Disaggregation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری