شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-10-2-2-2- روش‌های آزمون کارایی بازار در سطح نیم قوی

آزمون‌های کارایی بازار در سطح نیم قوی غالباً در ارتباط با سرعت تعدیل قیمت نسبت به اطلاعات عمومی چاپ گردیده می‌باشد. پژوهشگران در آغاز جهت مطالعه کارایی بازار در سطح نیم قوی عموماً از نظریه الگوی بازار و مدل‌های تبیین شده بر مبنای آن‌ها مانند الگوی تک عاملی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM [1]بهره گیری می‌نمودند. اما در چند دهه گذشته محققانی همچون بانز[2] (۱۹۸۱)،هانداری[3] (1988)، استاتمن[4] (۱۹۸۰)،روزنبرگ و لانشتن[5] (۱۹۸۵ ) شواهد تجربی را در ارتباط با نقص مدل CAMP را فراهم نمودند به گونه‌ای که فاما و فرنچ[6] (۱۹۹۲) با انجام تحقیقی در ارتباط با بازده به این نتیجه رسیدند که دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متغیرهایی هستند که ارتباط قوی‌تری با بازده دارند از این رو در سال ۱۹۹۳ مدل سه عاملی فاما و فرنچ را به عنوان جایگزینی برای مدل CAPM ارائه نمودند. اما این پایان کار پژوهشگران در این عرصه نبود در سال ۱۹۹۵ استیفن راس به همراه وستر فیلد و جف مدل قیمت گذاری آربیتراژ APT به عنوان یکی از جذاب‌ترین مدل‌های جایگزین CAMP، را ارائه نمودند.

همچنین در سال ۲۰۰۷ برن هولت[7] با بهره گیری از قواعد مدلCAPM  و تجربیات مدلAPT   مدل RBM را جایگزین مدل  CAPMنمود.(اکبری مقدم و همکاران، ۱۳۸۸).از این رو در صدد بر آمدیم تا در ادامه این بخش به اظهار تفضیلی الگوها و مدل‌های مطرح جهت آزمون کارایی بازار در سطح نیم قوی پرداخته می گردد .

الف ) نظریه الگوی بازار سرمایه

نظریه پرتفوی مارکویتز یک نظریه دستوری[1] می باشد که بر اساس آن نمی‌توان قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را نشان دارد بلکه تنها نشان دهنده نحوه اقدام سرمایه گذاران در یک پرتفوی بهینه[2] خواهد بود. از این رو ویلیام شارپ با کمک گرفتن از الگوی هری مارکویتز و تاکید بر این فرض که امکان قرض دادن و قرض گرفتن توسط سرمایه گذاران و با نرخی برابر با نرخ دارایی‌های بدون ریسک هست (در این صورت تنها یک پرتفوی کارا شامل دارایی‌های ریسک دار یعنی پرتفوی بازار وجود خواهد داشت زیرا این پرتفوی بالاترین تنوع ممکنه را داراست پس همه سرمایه گذاران خواستار سرمایه گذاری در آن خواهند بود) نظریه پرتفلیوی را بسط و تعمیم داند تا بتوانند بر اساس آن مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار (مانند تعیین ارزش اوراق بهادار) استخراج نمایند که امکان محاسبه بازده مورد انتظار دارایی ریسک دار را فراهم کند. (براون و رایلی،۲۰۰۰ به ننقل از سلیمانپور ) عقیده دارند که عامل اصلی بسط نظریه بازار سرمایه، وجود دارایی بدون ریسک می باشد چنین دارایی‌های همبستگی صفر با سایر دارایی‌های ریسک دار دارند و نرخ بازده آن‌ها بدون ریسک خواهد بود. از این رو وی به صورت رسمی الگویی به تبیین زیر برای محاسبه بازده اوراق بهادار ارائه نمودند که آن را الگویی بازار یا معادله ویژگی‌ها می‌نامند.

[1]normative

[2]optimal

[1]Capital Assets Pricing Model

[2]Benz, Rolf.

[3]Handari , L. c.

[4]Stattman

[5]Rosenberg, Reid & Lanstein

[6]Fama, Eugene. F. and Kenneth R. French.

[7]Graham Bornholt

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید