ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-2-  تئوری‌های مالی و سرمایه گذاری

تئوری‌های مالی به عنوان چارچوبی برای تبیین و توصیف واقعیت‌های و پدیده‌های پیچیده مالی در طی سالیان متمادی دست خوش تغییر و دگرگونی شده‌اند. محققان مالی با پذیرش اصول تئوری مطلوبیت مورد انتظار[1] و این فرض که فعالان بازارهای مالی به صورت منطقی اقدام می‌کنند تئوری مالی مدرن تئوری مالی کلاسیک[2] را بنا نهادند و ازمدل های حاکم بر آن به عنوان جایگزینی برای تئوری مالی سنتی[3] بهره گیری می‌نمایند. با گذشت بیش از نیم قرن از حاکمیت تئوری‌های مالی مدرن (کلاسیک) در بازارهای مالی و محافل علمی؛ در دهه‌های اخیر استثنائات (خلاف قاعده‌هایی)[4] ظهور یافته که صلابت تئوری مالی مدرن در تبیین و توصیف بعضی پدیده‌های مالی با چالش جدی مواجه نموده می باشد از این رو بعضی از محققان مالی با پذیرش پدیده‌های رفتاری و روان شناختی، تئوری مالی جدید[5] را به عنوان یک پارادایم مالی رفتاری بنا نهاده و نقطه عطف جدیدی در زمینه‌های تحقیقات مالی به وجود آوردند. آن‌ها بر این باورند که سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم‌های مالی خود به مقوله ریسک و قیمت‌های آینده سهام و بازدهی آن‌ها به گونه‌ای کاملاً متفاوت از تئوری‌های مدرن نگاه می‌کنند. استثناهای نظاره شده در بازارهای مالی، احتمالاً نسبت به هر مدل عقلایی در مورد ریسک و بازده، غیرعادی هستند (باربریز و تالر،۲۰۰۲). همچنین محققین اخیر عقیده دارند که ۱) بازارها ناکارا هستند یا حداقل از آن کار آیی که تئوری‌های مدرن بر آن بنا شده‌اند، برخوردار نیستند. ۲) رفتار سرمایه گذاران فردی در انتخاب سبد اوراق بهادار بسیار از هم متفاوت می باشد و ۳) ارتباط معروف بین ریسک و بازده (بازده بیش‌تر مستلزم پذیرش ریسک بیش‌تر می باشد) لزوماً مستقر نیست. پیش روی، بعضی از طرفداران تئوری مالی مدرن، بر این باورند که در بازار می‌تواند استثناهایی وجود داشته باشد، اما نظاره این استثناها، نه شاهدی بر رفتار غیر عقلایی عوامل اقتصادی می باشد و نه نقضی بر کارایی بازار می باشد، بلکه بیشتر به دلیل جمع‌آوری و تحلیل نادرست اطلاعات[6] و یا تعریف نادرست ریسک سیستماتیک می باشد (هان و تانکز،۲۰۰۳).

2-2-2- تئوری‌های مالی مدرن (کلاسیک)

نظریه مطلوبیت مورد انتظار برگرفته شده از نظریه تصمیم گیری مبتی بر انتخاب عقلانی، به عنوان مدل اساسی تئوری مالی مدرن به شمار می‌رود که بر پایه آن‌ها اصول آربیتراژ میلر و مودیلیانی[7]، اصول پرتفوی مارکویتز[8]، تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای[9] شارپ[10]، لیتنر[11] و بلک[12]، تئوری قیمت گذاری اختیاری بلک، شولز[13] و مرتن[14] و فرضیه بازار کارای سرمایه[15] که اولین بار توسط فاما[16] مطرح شده می باشد؛ بنا شده‌اند و از ابتدای دهه ۵۰ به عنوان ایده‌های قابل‌قبول، اثر‌گذار و زیر بنای تحقیقات دانشمندان و پژوهشگران مالی در آمدند.

1-2-2-2- نظریه انتخاب عقلائی[1]

بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، جامعه مجموعه‌ای از افراد هستند که کنش عقلانی دارند. این کنش عقلانی معطوف به هدف و مبتنی بر عقلانیت ابزاری (اراده و نفع طلبی) می باشد. پس افراد آگاه، مختار و هدفمند در هر شرایطی با عقلانیت ابزاری به دنبال افزایش سود خود هستند و دست به انتخاب‌هایی خواهند زد که متضمن سود و منفعت بیشتری برای آنان باشد.کار فعالانی عاقلانه می باشد که در چارچوب اعتقادشان نسبت به شقوق ممکنه و عواقب مختار شقوق، شقی را برگزیند که برای رسیدن به غایتشان بهترین راه باشد. (لیتل،۱۳۸۱)پیشینه این نظریه به دهه ۱۹۷۰ باز می گردد دهه‌ای که جامعه شناسان با تکیه بر رویکرد رفتاری زمینه‌های تحکیم نظریه انتخاب عقلانی در علوم اجتماعی را فراهم آوردند و با چاپ مجله‌ای به نام «عقلانیت و جامعه» در سال ۱۹۸۹و انتشار کتاب «بنیادهای نظریه اجتماعی» نوشته جیمز کلمن[2] که از مهم‌ترین نظریه پردازان این دیدگاه به شمار می رود موجبات بسط و توسعه این نظریه در سایر شاخه‌های علوم را فراهم نمودند. از نظر این نظریه پرداز، نظریه انتخاب عقلانی به عنوان اساس و پایه یک نظریه، جذابیت بی نظیری دارد زیرا مفهومش آن چنان کامل و کاربردی می باشد که ما را از سوال بیشتر بی نیاز می‌گرداند.(بودون، ۱۹۸۹). از دید او، روابط انسانى بر اساس سود و زیان شکل مى‏گیرد و کنش‏هاى انسانى نوعى مبادله اجتماعى و زمینه‏ساز اتحاد بین شخصى‏اند. به نظر کلمن در هر ارتباط‌ی مبتنی بر اعتماد حداقل دو جزء هست، اعتماد کننده و اعتماد شونده و فرض بر این می باشد که در کنش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضای نیازهای خود هستند. طرف اعتماد کننده بایستی تصمیم بگیرد که با دیگری وارد معامله گردد یا نه (یعنی خطر را بپذیرد یا نه) و طرف اعتماد شونده نیز بایستی بین حفظ اعتماد و یا شکستن آن دست به انتخاب بزند. پس یک ارتباط مبتنی بر اعتماد، یک ارتباط دوجانبه می باشد و بر مبنای اصل به حداکثر رساندن منفعت، تحت شرایط مخاطره قرار دارد (کلمن،۱9۷۷).

ریشه‌های اقتصادی نظریه انتخاب عقلانی بر دیدگاه‌های حاکم در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک باز می گردد. اقتصاددانان کلاسیک بشر‌ها را به عنوان جستجوگران منطقی که به دنبال حداکثر کردن سود خویش هستند می‌شناسند. از دیدگاه این مکتب فکری تقسیم کار و اشتغال افراد به مشاغل مختلف در نتیجه تمایل منطقی افراد به مبادله می‌داند که منشأ آن نفع شخصی می باشد (آدام اسمیت،1970). اقتصاددانان نئوکلاسیک بشر‌ها را به عنوان جستجوگران که به دنبال تمتع بیشتر با کوشش کمتر هستند می‌شناسند. از دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک مفهوم مرد اقتصاد،[3] انسانی فرضی می باشد که به گونه منطقی و با روش کاملاً عقلانی در تعقیب منافع شخصی خود می‌باشد (قدیری،۱۳۷۶). همچنین ریشه جامعه شناسی نظریه انتخاب عقلانی، به رویکرد جامعه شناسی رفتاری، نظریه شخصیت اسکینر[4] و دیدگاه ما کس وبر در باب عقلانیت باز می گردد.

[1]Rational choice theory

[2]Coleman. James

[3]Homo economics

[4]Skinner’s personality theory

[1]Expected utility theory

[2]Standard finance  theories –

[3]traditional finance

[4]Anomalies

[5]The new finance

[6] Data Snooping

[7]Modiyliani

[8]Markowitz

[9]Capital Asset Pricing Model(CAPM)

[10]Sharp

[11]Lintner

[12]Black

[13]Scholes

[14]Merton

[15]efficient-market hypothesis (EMH)

[16]fama

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری