عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.7.6 صورت­های مالی

2.7.6.1 صورت وضعیت مالی

همان­طورکه در جدول 2.5 نشان داده شده می باشد، طبقه­بندی در صورت وضعیت مالی برمبنای فعالیت­ها یا وظایف اصلی (عملیاتی، سرمایه­گذاری و تأمین مالی) انجام خواهد گردید، نه بر مبنای دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام که امروزه متداول می باشد. پس، همه­ی دارایی­ها و بدهی­ها با هم و به صورت یکجا ارائه نخواهند گردید. به علاوه، دارایی­ها و بدهی­ها همچنین براساس ماهیت و/یا مبنای اندازه­گیری در گروه­های فرعی صورت­های مالی و یا در یادداشت­های توضیحی همراه، تفکیک خواهد گردید (KPMG، 2010).

ارائه­ی دارایی­ها و بدهی­ها در بخش­های تجاری و تأمین مالی به وضوح خالص دارایی­هایی را که مدیریت در فعالیت­های تجاری و تأمین مالی بهره گیری می­کند، اظهار خواهد نمود. انتظار می­رود این تغییر در نحوه­ی ارائه به همراه جداسازی فعالیت­های تجاری و تأمین مالی در صورت سود (زیان) جامع و صورت جریان­های نقدی، محاسبه­ی بعضی از نسبت­های مالی کلیدی برای فعالیت­های تجاری یا تأمین مالی یک واحد تجاری را برای بهره گیری­کنندگان آسان­تر کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دارایی­ها و بدهی­ها در هر گروه به دو دسته­ کوتاه ­مدت و بلندمدت تفکیک خواهند گردید مگر اینکه واحد تجاری معتقد باشد ارائه­ی دارایی­ها و بدهی­ها به ترتیب اطلاعات نقدشوندگی، اطلاعات مربوط­تری را فراهم می­کند. جمع­های اصلی برای دارایی­ها و بدهی­ها و جمع­های فرعی برای دارایی­ها و بدهی­های کوتاه­مدت و بلندمدت در صورت وضعیت مالی یا در یادداشت­های توضیحی صورت­های مالی ارائه خواهد گردید (Discussion Paper، 2008).

2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع

همانگونه که در جدول 2.5 هم می­توان نظاره نمود، در صورت سود (زیان) جامع هم از همان سرفصل­ها و گروه­های یکسانی بهره گیری ­خواهد گردید که در سایر صورت­های مالی بهره گیری می­گردد. در صورت سود (زیان) جامع، جمع­های فرعی بیشتری در مقایسه با آن چیز که هم اکنون در این صورت­ها ارائه می­گردد، ارائه خواهد گردید. این­گونه طبقه­بندی­های فرعی مقایسه­ی نتایج در میان صورت­های مالی را تسهیل خواهد نمود. برای مثال، بهره گیری­کنندگان قادر خواهند بود تا ارزیابی کنند چگونه تغییر در دارایی­ها و بدهی­های عملیاتی، سود و جریان­های نقد عملیاتی را به وجود می­آورد.

جنبه­ی مهم دیگر شکل ارائه­ی پیشنهادی دو هیئت این می باشد که یک واحد تجاری بایستی زمانی به تفکیک اقـلام اصلی اقدام کند که این کار باعث افزایش در سودمندی اطلاعات برای پیش­بینی جریان­های نقدی آینده گردد. بدین مقصود، یک واحد تجاری بایستی اقلام درآمد و هزینه را بر طبق کارکرد در داخل گروه­های عملیاتی، سرمایه­گذاری، دارایی­های مالی و بدهی­های مالی در صورت سود (زیان) جامع تفکیک کند، تا حدی که این امر مفید بودن اطلاعات در پیش­بینی جریان­های نقدی آینده را افزایش دهد. پس از اینکه واحد تجاری اقلام درآمد و هزینه را برحسب کارکرد گروه­بندی نمود، تفکیک بیشتری در مورد این اقـلام بر حسب ماهیـت آنها در داخـل گروه­بندی قبلی انجام می­گردد تا حدی که اطلاعات مفید برای پیش­بینی جریان­های نقدی آینده ارائه دهد.

همان­طورکه در قسمت قبل هم می­توان نظاره نمود، شکل جدید ارائه­ی صورت­های مالی، مقرر کرده می باشد که اطلاعات هم براساس کارکرد و هم براساس ماهیت در صورت سود (زیان) جامع تفکیک شوند. همین موضوع سبب گردید تا اظهارنظرکنندگان به پیش­نویس اولیه­ی نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی از اثرات منفی این شیوه­ی طبقه ­بندی بر سودمندی صورت سود (زیان) جامع ابراز نگرانی کنند. آنها بر این باور بودند که این الزاماًت منجر به ارائه­ی بیش از حد اقلام در صورت سود (زیان) جامع می­­گردد و درنتیجه می­تواند اثرات منفی بر سودمندی این صورت داشته باشد. بر همین اساس، IASB/FASB در پیش­نویس­های بعدی اظهار کردند که یک واحد تجاری می­تواند اطلاعات بر مبنای ماهیت را در صورت سود (زیان) جامع و یا در یادداشت­های همراه صورت­های مالی (براساس تصمیم مدیریت) ارائه کند (KPMG، 2010).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری