عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-7-4  دوره های غیرتجاری

اطلاعاتی که در زمان بسته شدن بازارهای مالی گردآوری می شوند در زمان دوباره باز شدن بازارها منعکس می شوند. برای مثال اطلاعاتی که با یک نرخ پایداردر طول زمان انباشته می گردد واریانس بازده ها در طول یک دوره از جمعه تا دوشنبه (تعطیلی بازار) سه برابر  واریانس بازده ها از دوشنبه تا سه شنبه (تعطیلی بازار) می باشد. طبق فاما (1965) و رول و فرنچ[1] (1986) اطلاعات در تعطیلی بازار با سرعتی پایینتر نسبت به زمانی که آنها باز و فعال هستند انباشته می شوند. انحرافات بعد از آخر هفته ها و تعطیلات بیشتر هستند اما نه به اندازه زمانی که سرعت انباشت اطلاعات ثابت می باشد. برای مثال رول و فرنچ (1986) پی بردند که نوسان در زمانی که بازارها فعال هستند به گونه متوسط در هر ساعت 70 بار نسبت به زمانی که بازارها غیرفعالند بیشتر می باشد.

2-1-7-5  رویدادهای قابل پیش بینی

انتشار قابل پیش بینی اطلاعات مهم با نوسان بالای مربوط به رویدادهای گذشته مرتبط می باشد. برای مثال کرنل[2] (1978)  ˓پتل و ولفسن [3](1981˓ 1979) نشان دادند که نوسان بازده سهام موسسات فردی در اطراف زمان اعلام سود بالا می باشد  و هاروی و هوانگ[4] (1991 -1992) پی بردند که درآمد ثابت و نوسان مبادلات خارجی در طول دوره هایی که تجارتهای سنگین از طریق بانک مرکزی انجام می گردد یا زمانی که اخبار متغیرهای کلان اقتصادی منتشر گردد بیشتر می باشد. همچنین تغییرات قابل پیش بینی غیرتجاری در نوسان هم هست. یک تبیین برای نوسان بالا در روزهای فعال بازار اطلاعات انباشته شده می باشد (همانطور که در بالا عنوان گردید) اما تبیین نوسان در روزهای غیر فعال بازار بسیار دشوارتر می باشد.

2-1-7-6  نوسان و همبستگی سریالی

لبارون[5] )1992)  به وجود ارتباط معکوس شدیدی بین نوسان و همبستگی سریالی برای شاخص های سهام و مبادلات ارزی پی برد. یافته های بالا به صورت برجسته ای با انتخاب دوره زمانی نمونه˓ شاخص بازار معیار نوسان و وقوع وقفه اندازه گیری قوی تر می گردد.

2-1-7-7  جهت حرکت در نوسانات

بلک[6] (1976) ذکر نمود که در حالت کلی زمانی که نوسانات تغییر می کنند همگی آنها تمایل دارند تا در جهت همسانی تغییر کنند.چندین مطالعه این گفته را در بازار سهام طرفداری می نمایند. انجل[7] (1990) نشان داد که تغییرات نوسانات اوراق قرضه آمریکا به گونه تنگاتنگی دز طول دوران سررسیدشان با یکدیگر ارتباط دارند. توده تغییرات در نوسان تنها در میان دارایی های یک بازار رخ نمی دهد بلکه در میان بازارهای مختلف نیز می توانیم این پدیده را شاهد باشیم. برای مثال اسکورت[8] (1989) دریافت که نوسانات بازار سهام آمریکا و اوراق قرضه با یکدیگر حرکت نموده و انجل و ساسمل[9] (1993)  و هاماوو[10] (1990) ارتباط میان تغییرات نوسان در بازارهای سهام بین المللی را کشف نموده اند.

همانطور که بولرسلو [11] (1994) بیان نمود این واقعیت که نوسانات حرکتی همزمان دارند برای مدلسازان نوید بخش می باشد زیرا که تنها تعداد کمی از فاکتورهای مربوط ممکن می باشد قادر باشند بسیاری از انحرافات موقتی را در واریانس های شرطی و کوواریانس بازده دارایی ها توصیف نمایند که این˓ اساس مدل ARCH می باشد.

2-1-7-8  متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان

ارزشهای سهام شدیدا با سلامت اقتصاد گره خورده می باشد. پس این طبیعی می باشد که انتظار داشته باشیم معیارهای  نامطمئن اقتصادی مثل واریانسهای شرطی تولیدات صنعتی˓ نرخهای بهره و رشد پول در تبیین تغییرات در نوسان بازار سهام به ما کمک نمایند. (بولرسلو ˓ 1994)

اسکورت (1989)  پی برد که اگرچه نوسان سهام به سرعت در دوره رکود و بحران های اقتصادی افزایش می یابد و در دوران توسعه کاهش می یابد ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی که با عدم قطعیت همراه هستند و نوسان سهام به طرز شگفت انگیزی ضعیف می باشد.از طرف دیگر گلوستن [12](1993) از ارتباط ای مثبت و قوی بین نوسانات بازده سهام و نرخهای بهره سخن به میان آورد.

تا آغاز سال 1980ویِزگی های بالا  توسط بیشتر سری های زمانی ساده و سنتی و دیگر مدلها که به مقصود مدلسازی و پیش بینی نوسان ایجاد شده مورد خطاب قرار نگرفت. اگرچه بر اساس مسائل ذکر گردیده در بالا در 1982 انجل مدل ARCH  را پیشنهاد و ایجاد نمود.این روش در محافل علمی با تایید همه جانبه ای مواجه گردید.

[1] Roll and french

[2] Cornell

[3] Patell  and wolfson

[4] harvey and huang

[5] Lebaron

[6] Black

[7]  Engle

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8] Schwert

[9] Engle  and susmel

[10] Hamao

[11] Bollerslev

[12] Glosten

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید