عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.6 مطالعه تطبیقی گزارشگری سود جامع در سطح ایران و بین ­الملل

توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده می باشد که اصطلاح “دهکده­ی جهانی[1]“، به آن اطلاق می­گردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بین­الملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته می باشد. در تجارت نیز وضعیت­های خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده می باشد.

یکنواختی، به اندازه هماهنگی یا شباهت میان مجموعه­های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش­ها و شکل گزارشگری مالی تصریح دارد (شباهنگ، 1381). به­طورکلی، وجود روش­های حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه­ی صورت­های مالی را با معضلات زیادی مواجه کرده می باشد. این موضوع و سایر مطالب قبلی نشان می­دهد که چرا طرفداری رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین­المللی هست.

بحث در مورد نیاز به متناسب­سازی حسابداری و مطلوبیت آن از دهه­­ی 1960 آغاز گردید و تاکنون نیز ادامه دارد. علت های اقتصادی اولیه در مورد مطلوب بودن متناسب­سازی حسابداری این می باشد که تفاوت­های مهم در شیوه­های حسابداری به عنوان مانعی برای سرمایه­گذاران، در بهره گیری­ی مؤثر از سرمایه­های آنهاست. سرمایه­گذاران برای کسب حداکثر مطلوبیت خـود تمایل دارند تا سـرمایه­ی خـود را به سوی کاراترین و بهره­ورترین شرکت­های جهان هدایت کنند و این در حالی می باشد که آنان توانایی درک اعداد و ارقام حسابداری آن شرکت­ها را ندارند. پس، یک دلیل و منطق عمده برای متناسب­سازی این می باشد که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها را افزایش می­دهد و بهره گیری از آن را در سراسر کشورهای جهان آسان­تر می­سازد (سوداگران[2]، 2001).

همانطورکه اظهار گردید، مقایسه­پذیری اطلاعات حسابداری برای سرمایه­گذاران و تجارت بین­المللی امری حیاتی می باشد. اما سوال اصلی این می باشد که این کار چگونه بایستی انجام گردد؟ از طریق استانداردسازی[3] یا متناسب­سازی[4].

استانداردسازی یعنی الـزام به داشتـن استانداردهای حسـابداری یکسان در سراسـر جهـان، اما متناسب­سازی به معنی کاهش تفاوت­های میان استانداردهای حسابداری ملی به حداقل ممکن می باشد (خوش­طینت و رحیمیمان، 1383). این کار، مفاهیم و ذات مقررات یا عملیات حسابداری در کشورهای مختلف را با هم تطبیق می­دهد به گونه­ای که با هم متناسب شده و وجوه افتراق آنها از بین می­رود (ظفر اقبال، 2002). پس، می­بایست تفاوت­های ملی کشورهای مختلف در حسابداری را مورد پژوهش قرار داد و آنها را درک نمود. این کار مستلزم:

  1. آگاهی از ناهمگونی شیوه­های حسابداری شرکت­ها و روش­های گزارشگری در سطح بین­المللی،
  2. درک روش­های عملی و اصول حسابداری که در هر یک از کشورها هست، و
  3. توانایی در قضاوت یا ارزیابی اثر روش­های مختلف یا ناهمگون حسابداری بر گزارشگری مالی می باشد (بلکویی، 1381).
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاید یکی از عواملی که به تسهیل متناسب­سازی استانداردها، خصوصاً متناسب­سازی استانداردهای حسابداری ملی و بین­المللی، کمک کند، تطبیق استانداردهای حسابداری مختلف با یکدیگر باشد. بی­شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری مختلف، اقدام متناسب­سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد گردید.

اما از میان استانداردهای حسابداری گوناگون، که هر کدام راجع به موضوعی قوانینی را وضع می­­کنند، استاندارد مربوط به شیوه­ی گزارشگری سود جامع جایگاه ویژه­ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم­ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه­گذاران محسوب می­گردد. علت تأکید بر سود جامع هم آن می باشد که آن همه­ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سهام، در طی یک دوره را در برمی­گیرد و لذا عملکرد شرکت را بهتر از سایر روش­های اندازه­گیری سود نشان می­دهد. پس، با در نظر داشتن مطالب قبلی، بر آن شدیم تا در این قسمت به مطالعه تطبیقی شیوه­ی گزارشگری سود جامع در سطح ایران و بین­الملل بپردازیم و با اظهار موارد افتراق موجود در اقلام، طبقه­بندی و شیوه­ی گزارشگری، گامی ارزشمند در جهت متناسب­سازی استاندارد شماره 6 ایران با عنوان “گزارش عملکرد مالی” با استاندارد مشابه آن در سطح بین­الملل (IAS1) برداریم. توجه داشته باشید که هدف ما از این مطالعه، مقایسه­ی اقلام تشکیل دهنده­ی صـورت عملکـرد مالی و شیوه­ی طبقه­بندی اقلام تحـت دو استاندارد مزبور می باشد و به مباحـث اندازه ­گیری پرداخته نمی­گردد.

[1].Global Village

[2]. Saudagaran

[3]. Standardization

[4] . Harmonization

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری