عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-9  عملکرد شرکت

ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل می دهد. ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری این موضوع که شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته می باشد. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سوال مطرح می گردد که کدامیک از معیارهای عملکرد شرکتها از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد. اصولا یک شاخص مطلق و ایده آل برای سنجش عملکرد شرکتها وجود ندارد. در یک تقسیم بندی کلی، معیارهای عملکرد را می توان به معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی طبقه بندی نمود. معیارهای غیرمالی اکثرا شامل معیارهای اجتماعی، معیارهای بازاریابی و معیارهای تولیدی می باشد. برای ارزیابی عملکرد با بهره گیری از معیارهای مالی تکنیک های بسیاری شامل نسبتهای مالی هست. برای ارزیابی عملکرد شرکتها از رویکردهای متفاوتی بهره گیری می گردد و مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی به تبیین زیر تقسیم نمود:

1) داده های حسابداری ، همانند سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، طریقه رشد مبلغ فروش

2) داده های مدیریت مالی همانند بازدهی هر سهم ، بازده سود سهام ، معادله خط بازار سرمایه و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

3) داده های اقتصادی همانند ارزش افزوده اقتصادی

4)داده های تلفیقی که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری می باشد.همانند نسبت P/E، شاخص قیمت به سود، نسبت Q-توبین[1] و نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم.

اگر هدف شرکت کسب سود برای سهامداران باشد (هندریکسن[2] ˓1992). مبلغ سودی که در طی دوره کسب می گردد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها خواهد بود. هندریکسن (1992) از سود به عنوان معیار ارزیابی کارایی نام برده و معتقد می باشد کارایی یک واحد تجاری بر طریقه پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر می گذارد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می گردد. بنابراین نیاز می باشد که مفهومی از سود را در اختیار داشته باشیم که بتوان بر اساس ارزشهای بازار آن را اندازه گیری نمود به نحوی که از دیدگاه حسابداری  معیار اندازه گیری عینی باشد.

از چهار مفهومی که برای سود ارائه می گردد (ون هورن[3] 1992) سود تجاری و عایدی را می توان با بهره گیری از اطلاعات بازار اندازه گیری نمود اما عایدی خالص و سود خالص قابل اندازه گیری نمی باشد. زیرا برای اندازه گیری انها بایستی از نرخ بازده نرمال بهره گیری نمود و بطور مستقیم این نرخ در بازار قابل رویت نمی باشد. با در نظر داشتن اینکه به حداکثر رسانیدن عایدی در جهت منافع سهامداران نمی باشد ( چارلز جونز[4] 1993) در نتیجه معیار رضایت بخشی برای اندازه گیری عملکرد نیست و از طرفی اصل حداکثر کردن ثروت سهامداران که یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسات تجاری و تخصیص موثر منابع می باشد به عنوان هدف مورد قبول به مقصود نشان دادن اینکه تصمیمات مالی چگونه اتخاذ گردد انتخاب شده می باشد. در طول سالهای 1980 انتظارات سهامداران به سطح بی سابقه ای رسید و منجر به اعمال فشار فزاینده به شرکتها در جهت افزایش ارزش سهامداران با طریقه ثابت گردید. بر این اساس قرارداد پاداش مدیران بر مبنای عوامل موثر در تغییر ثروت سهامداران منعقد گردید. اما در طراحی این قراردادها یک مسئله مهم هست و آن این می باشد که کدام معیار عملکرد موردنظر سهامدار بایستی در طراحی قرارداد مورد بهره گیری قرار گیرد. روشنترین معیار برای قضاوت در مورد عملکرد شرکت قیمت سهام می باشد که این نظر به وسیله مورفی[5] (1990) و میلبورن[6](1996) ارائه شده می باشد. اما معیار قیمت از یک ضعف برخوردار می باشد زیرا بعضی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند خارج از کنترل مدیران می باشند مانند شرایط سیاسی – اقتصادی جامعه و جهان. پس معیار مورد بهره گیری بایستی از دو ویژگی زیر برخوردار باشد.: (جفری[7] ˓1997)

1) در معرض تمامی عواملی که خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند نباشد.

2) بیشترین ارتباط را با تغییرات در ثروت سهامدار داشته باشد.

این ویژگی ها اصلی ترین نقشی می باشد که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. یکی از معیارهایی که در سالهای اخیر برای تحقق این ویژگی توسط آقای استوارت ارائه شده EVA می باشد. پژوهش های صورت گرفته به وسیله ایشان نشان می دهد که از بین معیارهای EVA ، رشد فروش ، رشد سود و ROE معیار EVA بالاترین ارتباط را با تغییرات در ارزش بازار سهام دارد و می تواند بیش از 50% در تغییرات در این عامل را تشریح نماید(استوارت[8] ˓1994). اما پژوهش های بعدی که توسط بکیدور[9] ، بکویست[10]، میلبورن[11] ، تاکور[12] در سال 1997 صورت گرفت نشان می دهدکه توانایی معیار ارزش افزوده تعدیل شده (REVA) در پیش بینی ایجاد ارزش برای سهامداران بیشتر از EVA می باشد. پس می توان گفت که هنوز معمای بهترین و مناسبترین معیار ارزیابی عملکرد بدون پاسخ باقی مانده می باشد.

[1] Q-Tobin

[2] Hendrickson

[3] Van horne

[4] Charls jones

[5] Murphy

[6] Milbourn

[7] Jeffrey

[8] Schwert

[9] J.m bacidore

[10] J.a boquist

[11] T.t milbourn

[12] A.v thakor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید