ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.2.2 انواع ریسک

تا اینجا در خصوص ریسک کلی که عامل مهمی در تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری می باشد، صحبت کردیم. با این حال تجزیه و تحلیل­گران مدرن، عوامل مؤثر بر ریسک (منابع ریسک) را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می­گردد به دو دسته کلی تقسیم می­کنند. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای آن، فرق میان اجزای کلی (بازار) و اجزای خاص (اوراق خاص) می باشد. این دو نوع ریسک را کـه تجزیـه و تحلیل­گـران مدرن به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیـرسیستماتیک می­گویند به صورت زیر می­توان نشان داد:

ریسک سیستماتیک + ریسک غیرسیستماتیک= ریسک کل

ریسک غیرسیستماتیک[1]

آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیرسیستماتیک می­گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی می باشد و به عواملی هم زیرا ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگرچه کلیه­ی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیرسیستماتیک برخوردار هستند اما سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط می باشد. این نوع ریسک را می­توان با ایجاد پرتفوی کاهش داد (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386).

ریسک سیستماتیک[2]

سرمایه­گذاران می­توانند با تشکیل پرتفوی قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می­ماند غیرقابل کاهش و ریسک مربوط به بازار می باشد. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بیشتر سهام­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد و برعکس. این تغییرات بدون در نظر داشتن رفتار یک سرمایه­گذار خاص رخ می­دهد و برای کلیه­ی سرمایه­گذاران بحران­ساز می باشد.

تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می­گردد. معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند (اعم از اوراق قرضه و سهام) برای اینکه ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک­های تورم، بازار و نرخ بهره می باشد (جونز، 1943، ترجمه تهرانی و نوربخش1386).

[1]. Unsystematic Risk

[2] . Systematic Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید