ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.7.1 سیر تحول نحوه­ ارائه­ صورت­های مالی

در سال­های اخیر با پررنگ­تر شدن “رویکرد سودمنـدی گزارش­های مالی برای تصمیم­گیری مالی بهره گیری­کنندگان” و توجه بیشتر به مسائل رفتاری در باب نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی، شکل ارائه­ی صورت­های مالی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. بر این اساس، در 1991 با در نظر داشتن مشکلاتی که در خصوص کیفیت گزارشگری و افشای اطلاعات در صورت­های مالی وجود داشت، انجمن حسابداران رسمی ایالت متحده، کار گروه ویژه­ی گزارشگری مالی را ایجاد نمود. در 1993 انجمن مدیریت سرمایه­گذاری و تحقیقات، گزارشی را تحت عنوان گزارشگری مالی در 1990 و پس از آن منتشر نمود. محور اصلی این گزارش­ها نگرانی در ارتباط با کیفیت و تناوب انتشار صورت­های مالی بود. پس از این گزارش و در 15 دسامبر سال 1997 میلادی هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالت متحده، به مقصود تأکید بیشتر بر گسترش مفهوم سود جامع، با انتشار بیانیه­ی شماره 130، تهیه صورت سود (زیان) جامع را الزامی نمود. در 2001 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) و هیئت استانداردهای حسابداری بین­المللی (IASB) پروژه­های مشترکی را در باب “نحوه­­ی ارائه­ی صورت­های مالی” تعریف نمودند و به گونه مستقل به انجام آنها پرداختند؛ تا اینکه در 2004 هر دو هیئت تصمیم گرفتند این پروژه را به گونه مشترک ادامه دهند.

هر دو هیئت معتقد بودند که دستورالعمل­های موجود برای ارائه­ی صورت­های مالی باعث شده تا درک ارتباط­ی بین صورت­های مالی دشوار گردد و اطلاعات مورد نیاز در صورت­های مالی گوناگون به شکلی پراکنده ارائه شوند. این موضوع به نوبه­ی خود منجر به ارزیابی نادرست از سلامت مالی و اقتصـادی یک واحد تجاری می­گردد. پس، هر دو هیئـت، تصمیم گرفتند تا نحـوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی را به گونه­ای تغییر دهند تا هم گزارشگری مالی بهتر انجام گردد و هم اطلاعات بهتری به بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی ارائه گردد. سه مرحله­ی اصلی این پروژه مشترک به صورت زیر برنامه ریزی گردید:

  1. مرحله اول در ارتباط با مجموعه­ی کاملی از صورت­های مالی و دوره­های ارائه­ی آنها می باشد.
  2. در مرحله دوم موارد بنیادی­تر مربوط به ارائه و نمایش اطلاعات در صورت­های مالی، شامل تجمیع و تفرید اطلاعات در هر یک از صورت­های مالی اساسی، مشخص کردن جمع­های اصلی و فرعی و بازنگری در بهره گیری از روش مستقیم یا غیر مستقیم ارائه­ی جریان­های نقد عملیاتی مطرح می­گردد.
  3. در مرحله سوم ارائه و نمایش اطلاعات مالی میان­دوره­ای طبق اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا مطرح می­گردد. هم­چنین ممکن می باشد هیئت استانداردهای حسابداری بین­المللی در الزاماًت استاندارد حسابداری بین­المللی 34، گزارشگری مالی میان­دوره­ای، تجدیدنظر کند.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در دسامبر 2005 دو هیئت مطالعه­های خود را برای مرحله­ی اول تمام کردند. در مارس 2006، هیئت استانداردهای حسابداری بین­المللی براساس نتایج بدست آمده در مرحله­­ی اول، یک متن پیشنهادی از اصلاحات پیشنهادی در زمینه­ی استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1، نحوه ارائه­ی صورت­های مالی، منتشـر نمود. پس از در نظـر گرفتن پاسخ­هایی که به متـن پیشنهادی هیئـت استانداردهای حسابـداری بین­المللی داده گردید، این هیئت متن تجدیدنظر شده­ای از استاندارد حسابداری بین­المللی شماره یک را در سپتامبر 2007 منتشر نمود. تجدیدنظـر در استاندارد حسـابداری بین­المللی شماره یک، ارائه­ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه و ارائه­ی سود جامع را تحت تأثیر قرار داد و استاندارد حسابداری بین­المللی شماره یک را به استاندارد حسابداری مالی 130 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا با عنوان “گزارشگری سود جامع” نزدیک نمود. تا سال 2010 هیئت استانداردهای حسابداری مالی اصلاحاتی در طبقه بندی صورت­های مالی انجام داد و در 27 می 2010 پیش­نویس “ارائه­ی سایر اجزای سود جامع” را منتشر نمود. با وجود اینکه پیش­نویس ارائه­ی سایر اجزای سود جامع، ارائه­ی این اقلام را در یک صورت عملکرد واحد پیشنهاد داده بود، اما در نهایت به دلیل مخالفت­های بسیاری که با این پیش­نویس گردید، هیئت در 16 ژوئن 2011 بهره گیری از هر دو روش ارائه یک صورت عملکرد واحد و یا دو صورت عملکرد مالی جداگانه را مجاز دانست و همچنین مقرر نمود که شرکت­ها بایستی سایر اجزای سود جامع را با طبقه­بندی­ها و جمع­های اصلی و فرعی مناسب در صورت سود (زیان) جامع ارائه کنند (رحمانی و میرزایی، 1388؛ فرقاندوست و علی نصر، 1388؛ IASB، 2011).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری