ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات

باتاچاریا و همکاران[1] (۲۰۰۹) افشاء گسترده می‌تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه‌های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به تعبیری به کاهش هزینه‌های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر گردد. (کورمیر[2] و همکاران ۲۰۰۹) کیفیت بالای افشاء به گونه کلی از دو طریق می‌تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت‌تر می‌تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه‌های جست و جوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می‌دهد (براون و هیلجست[3]، ۲۰۰۷).مدل‌های نظری دایاموند (۱۹۸۵) و دایاموند ورچیا (۱۹۹۱) استدلال می‌نمایند که کیفیت بالاتر افشاء می‌تواند اندازه عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد.

1-6-3-2- اصل افشاء[4]

اصل افشاء یکی از اصول حسابداری می باشد که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد. اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه واقعیت‌های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت‌های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش گردد. بر اساس این اصل، صورت‌های مالی اساسی بایستی حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت، مربوط و به موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه‌ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه گردد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای بهره گیری کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر، اطلاعاتی که ارائه می گردد نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به گونه‌ای باشد که موجبات سر در گمی بهره گیری کنندگان از صورت‌های مالی را فراهم سازد (عالیور،1381)

2-6-3-2- انواع افشاء اطلاعات

به گونه کلی افشاء اطلاعات را می‌توان به دو بخش زیر تقسیم نمود:

الف ) افشاء اجباری:

شامل تمامی اطلاعاتی می باشد که طبق قوانین و مقررات بایستی در اختیار بهره گیری کنندگان از صورت‌های مالی قرار گیرد.

ب ) افشاء داوطلبانه[5]:

افشای فراتر از قوانین و استانداردها می‌باشد. استانداردها حسابداری اگرچه حداقل اندازه افشاء را تعیین کرده‌اند اما برای افشای اضافی اطلاعات محدودیتی قائل نمی‌شوند. در صورتی که مدیریت بتواند با افشای اطلاعات اضافی و داوطلبانه رهنمودهای بهتری را در ارتباط با اهداف و چشم انداز آتی شرکت و بهره گیری بهینه از منابعی که در اختیار دارد ارائه کند و تصویر شفاف‌تری از وضعیت موجود نشان دهد در این صورت سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از صورت‌های مالی می‌توانند از تدابیر مدیریت آگاه شوند و انتقادات آن‌ها نسبت به عملکرد موسسه برطرف می گردد و به آینده موسسه امیدوار می شوند. (حسنی و حسینی، ۱۳۸۸).

3-6-3-2- انگیزه‌های افشاء داوطلبانه

افشای اختیاری اطلاعات، مزایایی را به همراه دارد که انگیزه‌ی افشای داوطلبانه اطلاعات را در مدیران بر می‌انگیزاند. منافع حاصل از این نوع افشاء، هم برای تأمین شونده و هم برای تأمین کننده سرمایه وجود خواهد داشت)هیلی و پالیپو،2001)[6] طبق نظریه هزینه و منفعت افشاء اطلاعات مدیران هنگامی اقدام به افشاء اطلاعات شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌کنند که منافع حاصل از افشاء اطلاعات را بیشتر از هزینه تهیه و گزارش اطلاعات بدانند. حال آن که در ادبیات مالی نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه علامت دهی، فرضیه هزینه مالکانه، فرضیه هزینه دعاوی حقوقی مانند مواردی تلقی می شوند که تأثیر ژرفی در شناسایی اندازه افشاء داوطلبانه دارند.

4-6-3-2- هزینه مالکان[7] و افشاء اطلاعات

هزینه‌ای می باشد که سازمان به خاطر افشاء اطلاعات محرمانه خود و به کار گیری بالقوه آن توسط رقبا، متحمل خواهد گردید. از یک طرف، مدیر انتظار دارد که از طریق افشاء حجم مشخصی از اطلاعات در بازار سرمایه، سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش دهند و از طرف دیگر، تأمین کننده سرمایه نگران بازده مورد انتظار خود از سرمایه گذاری خواهد بود. حال، با افشاء داوطلبانه اطلاعات از سوی مدیر، عدم اطمینان سرمایه گذار در خصوص بازده مورد انتظار شرکت از یک طرف و هزینه تأمین سرمایه شرکت از طرف دیگر، کاهش پیدا خواهد نمود. در نتیجه، اندازه سرمایه گذاری در شرکت افزایش می‌یابد و مدیر از این طریق، منابع مالی مورد نیاز شرکت را با هزینه کمتر تأمین می کند.

به مفهوم دیگر، افشاء اطلاعات مالی شرکت برای رقبا مفید می باشد؛ زیرا آن‌ها با بهره گیری از این اطلاعات می‌توانند به استراتژی شرکت پی برده و از این رو چشم انداز آتی شرکت را با خطر مواجه سازند و به کاهش احتمالی در جریان‌های نقد آتی سازمان منجر بشوند. پس، با وجود مطلوب بودن اطلاعات مدیران تمایلی به افشاء آن ندارند. اما اگر رقابت در بازار وجود داشته باشد سرمایه گذاران در تعیین ارزش گذاری سهام هزینه‌های مالکانه را در نظر گرفته‌اند پس، دیگر نگهداری اطلاعات برای مدیر توجیه نخواهد داشت. (روهنی،۲۰۰۱).اما ورکچیا[8] (۱۹۶۸)اظهار می‌دارد که افشاء اطلاعات اضافی در مورد شرکت، خواه مطلوب و خواه نامطلوب، می‌تواند برای سرمایه گذاران، رقابت کنندگان و سایرین مفید باشد. اما این افشاء ممکن می باشد چشم انداز و وضعیت رقابتی شرکت را تهدید کند و باعث کاهش جریان‌های نقدی آتی گردد. این تهدید بالقوه ممکن می باشد باعث گردد مؤسسات سطح افشاء را محدود کنند تا هزینه مالکیت افزایش پیدا نکند.هیلی و پالیپو [9](۲۰۰۱)بر اساس تحقیقی که انجام داند نتیجه گرفتند زمانی که هزینه مالکیت افزایش پیدا می کند مؤسسات انگیزه لازم را برای عدم افشاء اطلاعات به دست خواهند آورد تا بدین وسیله وضعیت رقابتی آن‌ها در بازار متزلزل نشود.

[1]Bhattacharya & etal .

[2]Cormier, D & etal

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]Brown ,S. & S.A. Hillegeist .

[4]disclosure

[5]Voluntary disclosure

[6]Healy P, Palepu  K.

[7]Proprietary cost

[8]Verrecchia R.E

[9]Healy, P. and K. Palepu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری