عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-1) سیری در تاریخچه ورشکستگی

با در نظر داشتن این ورشکستگی، مسئله اساسی و مهم دنیای امروزی می باشد در این قسمت کوشش شده می باشد در مورد سیر تاریخی ورشکستگی بحث گردد و ابعاد مختلف آن تشریح گردد. ا ما بهتر می باشد قبل از تشریح سوابق تاریخی ورشکستگی، مفاهیم و علت های ایجاد ورشکستگی را بیشتر تشریح کنیم. ورشکستگی تقریبا مقوله ای باستانی می باشد و به همین اندازه هم شایع می باشد. ورشکستگی ممکن می باشد در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و بدین دلیل بسته می گردد و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالانه رخ می دهد. حسابداران بایستی علل پدید آورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آن ها هستند که می توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راحل های پیشگیری کننده ارائه نمایند. ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده ای عادی می باشد. نرخ سالانه ورشکستگی با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می شوند به بیش از 5.1 میلیون نفر رسیده می باشد. در سال های اخیر همچنین چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه ترین ورشکستگی های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده ایم. افزایش قابل ملاحظه ی ورشکستگی های شخصی در دوره رفاه و رشد بالا، سیستم سازماندهی مجدد که به گونه ای فزاینده پرهزینه و ناکارآمد می گردد و فشارهای رقابتی جهانی سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده می باشد که جهت اصلاح آیین نامه ورشکستگی کوشش هایی صورت پذیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2) علت های مواجه با ورشکستگی

به طورکلی، شرکتها ممکن می باشد به یکی از سه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی با شکست مواجه شوند. در شکست مالی، ضعف در ایفای تعهدات در زمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی را نشان می دهد معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه در گردش می باشد. فقدان سرمایه در گردش، نشانه ای می باشد که خود ناشی از علل دیگری مانند ساختار سرمایه ای ضعیف با استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و امثال این موارد می باشد. معمولاً بین شکست به معنی اقتصادی و شکست مالی و اعتباری فرق گذاشته می گردد. به طورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی می باشد، زیرا موسسه نتوانسته می باشد برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آن چیز که که در جای دیگر قابل دسترسی می باشد را تحصیل کند. شکست ازنظر قانون، عدم توانایی ایفای تعهدات در سررسید نیست. قوانین شکست را این گونه تعریف می کنند که کل دارائیها برای پرداخت کل بدهیها کافی نباشد.

معمولاً علت های مختلفی باعث بروز ورشکستگی می گردد. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها، سوءمدیریت سازمانهاست. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثر بودن فعالیتهای فروش و هزینه تولید بالا، می تواند به تنهایی یا ترکیبی از آنها هشداری برای ورشکستگی شرکت باشند. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگر از علت های ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات قیمت مواداولیه و شرایط اقتصادی بین المللی، از علت های اقتصادی ورشکستگی سازمانهاست. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته و مرحله عمر سازمانها نیز از دیگر علت های بروز ورشکستگی هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری