ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

1.7 تعریف بعضی از واژه ­ها و اصطلاحات پژوهش

سود (زیان) خالص: برابر با حاصل جمع سود (زیان) عملیاتی، درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی و سود (زیان) عملیات متوقف شده می­باشد (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).

سود (زیان) جامع: عبارت از کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه­های مختلف شناسایی شده اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته در طی دوره مالی می­باشد. سود جامع شامل سود (زیان) خالص دوره، سایر درآمدها و هزینه­های شناسایی شده و تعدیلات سنواتی می­باشد (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).

سایر درآمدها و هزینه­ها: شامل (1) درآمدها و هزینه­های تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش دارایی­ها و بدهی­هایی که اساساً به مقصود قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری می­گردد و به موجب استانداردهای حسابداری مربوط مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه مقصود می­گردد (از قبیل درآمدها و هزینه­های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت مشهود) و (2) درآمدها و هزینه­هایی که طبق استانداردهای حسابداری با اتکا به قوانین آمره مستقیماً در حقوق صاحبان سرمایه مقصود می­گردد (از قبیل مابه­التفاوت­های حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی) (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).

تعدیلات سنواتی: به اقلامی اطلاق می­گردد که مربوط به سنوات قبلی می باشد که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره مقصود می­گردد و به اقلامی محدود می­گردد که از تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه ناشی می­گردد (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).

سایر اجزای سود جامع: این قلم در استانداردهای حسابداری گوناگون، متفاوت می باشد اما در ایران به حاصل جمع سایر درآمدها و هزینه­ها با تعدیلات سنواتی، سایر اجزای سود جامع گفته می­گردد. در فصل دوم، به صورت کامل در ارتباط با سایر درآمدها و هزینه­هایی که در این قسمت گزارش می­گردد بحث خواهد گردید.

جریان وجه­نقد عملیاتی: شامل جریان­های نقـدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت­های عملیاتی (فعالیت­های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری) و نیز آن دسته از جریان­های نقدی می باشد که ماهیتاً به گونه مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان­های نقدی صورت جریان وجوه نقد نباشد(استاندارد حسابداری شماره 2 ایران).

بدهی جاری: طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران (1391) تعهداتی هستند که انتظار می­رود از طریق بهره گیری از دارایی­های جاری موجود و یا ایجاد بدهی جاری دیگر حذف شوند.

حقوق صاحبان سرمایه: طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران (1391) عبارتست از باقیمانده­ای که از کسر جمع بدهی­های واحد تجاری از جمع دارایی­های آن حاصل می­گردد.

بتا: ضریب بتا در این پژوهش نماینده­ای از ریسک سیستماتیک سهام می باشد. ضریب بتای یک سهم عادی چیزی غیر از شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی­گردد؛ زیرا می­توان با بهره گیری از آن، تغییرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید