عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.3.4 مفاهیم سود

در میان اطلاعات حسابداری، سود حسـابداری به عنوان یک نماگر اختصار شناخته می­گردد. می­توان ادعا نمود که سود حسابداری مهم­ترین رقم صورت­های مالی می باشد، به طوری که شاید با انتشار صورت­های مالی اولین رقمی که ذینفعان سازمان در پی آن هستند، سود خالص باشد. از هر جنبه که به سود حسابداری بنگریم می­توانیم به اهمیت آن پی ببریم. سود حسابداری کاربردهای متعددی دارد به­طوری­که می­توان از آن به عنوان معیـاری برای ارزیابی عملکرد، مالیات، توزیع سود و ثروت، تصمیم­گیری و موارد متعدد دیگری دانست.

بحث پیرامون سود فی نفسه پای مباحث دیگری را پیش می­کشد. نقطه آغاز مطالب مرتبط با سود به مفاهیم اقتصادی آن معطوف می باشد. در اقتصاد، دو مفهوم اصلی تغییر در اندازه رفاه و حداکثرکردن منفعت[1] در محاسبه سود، به کار گرفته می­گردد. این مفاهیم، سود حسابداری را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند. به عنوان مثال، مفهوم سود جامع در حسابداری (تغییر در حقوق صاحبان سهام در یک دوره ناشی از مبادلات غیر مالکانه) برگرفته از رویکرد تغییر در اندازه رفاه می­باشد. پیاده­سازی مفاهیم نگهداشت سرمایه نیز در راستای نیل به این مفهوم اقتصادی می باشد. از طرفی در محاسبه سود، تطابق جریان­های ورودی و خروجی منافع در یک دوره، از رویکرد حداکثرسازی منفعت گرفته شده می باشد. با این حال قواعد حسابداری در محاسبه سود، مخصوص به حسابداری بوده و رد پای آن در هیچ جای اقتصاد دیده نمی­گردد.

در این پژوهش، توجه اصلی ما به رویکرد تغییر در اندازه رفاه معطوف شده می باشد، به نحوی که FASB[2] نیز در چارچوب نظری گزارشگری مالی با تمرکز بر رویکرد دارایی- بدهی و جداسازی مفهوم سود جامع از عایدات دوره چنین رویکردی را در استانداردهای خود دنبال نموده می باشد. در واقع FASB در کوشش می باشد تا با محاسبه سود جامع، سود حسابداری را به سود اقتصادی نزدیک کند و اندکی از انتقادات پیرامون قواعد محاسبه­ی سود حسابداری بکاهد (مهرانی و همکاران، 1392).

2.3.4.1 سود حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سود حسابداری را می­توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معاملات یک دوره مالی و بهای تاریخی منقضی شده در آن دوره دانست. عبارات تحقق یافته و منقضی شده نشان از سایه سنگین بهای تاریخی در محاسبه سود حسابداری دارد. قواعدی که در محاسبه سود حسابداری اعمال می­گردد تفسیرپذیری این رقم را کاهش می­دهد (مهرانی و همکاران، 1392).

در سطح ساختاری، سود، که همان سـود حسابداری می باشد، براساس قواعـد و رویـه­های معین محاسبه می­گردد. وضع اصل تحقق درآمد که از هدف­ها و مفروضات گزارشگری مالی مشتق شده در این مفهوم از سود تأثیر اساسی دارد. هزینه و تحقق آن تنها در ارتباط با کسب درآمد معنی دارد. مخارجی که هر واحد گزارشگر برای کسب درآمد انجام می­دهد، درصورتی­که منتهی به درآمد گردد، این مخارج به هزینه تبدیل می­گردد و در محاسبه سود از درآمدهای کسب شده کسر می­گردد. اصل تطابق هزینه­ها با درآمدها دومین اصلی می باشد که کاربرد آن در این مفهوم از سود، ضروری می باشد.

لازم به توجه می باشد که سود حسـابداری پایه و اسـاس بسیاری از تصمیمـات اقتصادی می باشد و مهم­ترین مشکل محاسبه سود در این مفهوم، عملیاتی کردن اصل تطابق می باشد، بدین مفهوم که کدام هزینه کدام درآمد را ایجاد کرده می باشد.

2.3.4.2 سود اقتصادی

در سطح تفسیری، سود، که همان سود اقتصادی می باشد، برابر با افزایش در خالص ثروت (سرمایه) می باشد. سود مبلغی می باشد که یک شخص (یا واحد گزارشگر) می­تواند طی دوره­ی زمانی معین خرج (توزیع) کند و وضعیتش در پایان دوره به همان خوبی اول دوره باشد. به این ترتیب، سود فقط پس از حفظ سرمایه حاصل می­گردد. چنانچه سرمایه بر پایه­ی ارزش اسمی و یا قدرت خرید پول حفظ گردد، سرمایه مالی حفظ شده می باشد (مفهوم حفظ سرمایه مالی)، چنانچه سرمایه بر پایه­ی ظرفیت تولیدی حفظ گردد، سرمایه مادی یا فیزیکی حفظ شده می باشد (مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی). افزایش در سرمایه از طریق ارزش­گذاری واحد گزارشگر در آغاز و انتهای دوره محاسبه می­گردد. چنانچه سرمایه پایان دوره بیش از سرمایه اول دوره باشد (با فرض نبود هیچ­گونه معاملات مالکانه)، این افزایش، سود می باشد.

زیرا سود اقتصادی با دنیای واقعی مطابقت دارد، مورد توجه تصمیم­گیرندگان می­باشد اما محاسبه ارزش (سرمایه) در آغاز و انتهای هر دوره با معضلات و ابهامات بسیار جدی رو به رو می باشد. اما مهم­ترین مشکل سود اقتصادی گزارش یک رقم یک تکه (یکجا) و بدون ریزه­کاری می باشد. فرض کنید به هر نحوی خالص ثروت در اول و آخر دوره اندازه­گیری گردد و مابه­التفاوت آنها برابر با مقدار x باشد که همان سود اقتصادی می باشد. اگر سوال گردد، این مقدار x حاصل چه فعالیت­هایی می باشد، پاسخی وجود ندارد، زیرا نمی­توان این مقدار x را تفکیک نمود. نمی­توان بیان نمود که A% مربوط به تولید می باشد، B% مربوط به نگهـداری دارایی­ها می باشد و …. این سـوال برای سـود حسابداری در حـد مناسب پاسـخ دارد اما برای سـود اقتصادی بی پاسخ می باشد (ثقفی، 1392).

[1]. Profit Maximization

[2] . Financial Accounting Standards Board

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری