عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.6 جمع­ بندی و نتیجه­ گیری

بحث در مورد متناسب­سازی استانداردهای حسابداری به یکی از مباحث داغ در حرفه حسابداری کشورها من جمله ایران تبدیل شده می باشد. متناسب­سازی به معنی کاهش تفاوت­های میان استانداردهای حسابداری ملی به حداقل ممکن می باشد. این کار، مفاهیم و ذات مقررات یا عملیات حسابداری در کشورهای مختلف را با هم تطبیق می­دهد به گونه­ای که با هم متناسب شده و وجوه افتراق آنها از بین برود.

شاید یکی از عواملی که به تسهیل متناسب­سازی استانداردها، خصوصاً متناسب­سازی استانداردهای حسابداری ملی و بین­المللی، کمک کند، تطبیق استانداردهای حسابداری مختلف با یکدیگر باشد. به همین مقصود، تصمیم بر آن گردید تا در این پژوهش به تطبیق نحوه گزارشگری سود جامع در سطح ایران و بین­الملل پرداخته گردد. همانطور که در قسمت­های قبلی نیز به آن تصریح گردید، پس از مطرح شدن روش جدید ارائه­ی صورت­های مالی و تجدیدنظر در IAS1 تغییرات مهمی در نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی مانند صورت عملکرد مالی اتفاق افتاد که به موجب آن پیشنهاد شده بود تا سایر اجزای سود (زیان) جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه­ی یک صورت عملکرد واحد) ارائه گردد. گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئله­ای بحث­برانگیز می باشد. موافقین گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد عقیده دارند که این شیوه شفافیت، پایداری و قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی را افزایش می­دهد. در حالی­که مخالفان بر این باورند که گنجاندن سایر اجزای سود جامع همراه با نتایج کسب و کار اصلی، به دلیل ماهیت موقتی و پر نوسان خود، بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوء تعبیر­های مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­گردد و پس ریسک و قیمت سهام یک شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. از این رو، نوسانات سود جامع مسئله­ی مهمی برای حل و فصل تصمیم­گیری نسبت به این موضوع می باشد که آیا یک صورت عملکرد واحد گزارش گردد یا سود خالص و سود جامع هر کدام در یک صورت عملکرد جداگانه گزارش شوند.

تحقیقات خارجی که به مطالعه تأثیر نوسانات سود جامع بر عملکرد شرکت­ها و حسابداری ارزش منصفانه می­پرداختند عموماً بر مؤسسات مالی و بانک­ها تمرکز داشتند. نتایج این تحقیقات نشان داد که سود جامع (و سودهای مبتنی بر ارزش منصفانه) بیش از سود خالص (و سودهای مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی) نوسان دارد (بارث و همکارن، 1995؛ اشمیت، 1999؛ هادر و همکاران، 2006؛ بامبر و همکاران، 2010 و شادوالی خان، 2012). بعلاوه، از میان متغیرهای حسابداری مختلف، نوسانات سود تنها معیاری می باشد که بالاترین ارتباط را با ریسک و قیمت سهام شرکت­ها دارد (بیور و همکاران، 1970؛ روزنبرگ و مکیبن، 1973؛ کالینـز و کوثـری، 1989؛ راین، 1997؛ هـادر و همکاران، 2006 و چمبـرز و همکاران، 2007). همچنین نتایج تحقیقات مذکور نشان می­دهد که سود جامع دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص می باشد و گزارشگری سود جامع باعث افزایش شفافیت صورت­های مالی می­گردد. تحقیقاتی نیز که به مقایسه قدرت پیش­بینی­کنندگی سـود جامع نسبت به سـود خالص می­پردازد، عموماً نشان می­دهنـد که سـود خالص پیش­بینی­کننده­ی بهتری برای عملکرد آتی شرکت می باشد، هر چند که نتایج متناقضی نیز در بین نتایج سایر تحقیقات به چشم می­خورد (بیدل و چوی، 2000؛ چوی و داس، 2003؛ کاناگارتنام و همکاران، 2004؛ بیدل و چوی، 2006 و کاناگارتنام و همکاران، 2009).

تحقیقات داخلی در مورد سود جامع نیز عموماً بر تأثیر ارائه صورت سود (زیان) جامع بر تصمیم­گیری­های بهره گیری­کنندگان و ارزیابی عملکرد شرکت و محتوای اطلاعاتی اقلام سود (زیان) جامع تمرکز داشتند (عرب مازار یزدی و رادمهر، 1382؛ مجتهد زاده و مؤمنی، 1382، سعیدی ولاشانی، 1384 و آقایی و سجادپور 1390). نتایج این تحقیقات نشان می­دهـد که ارائه صـورت سـود (زیان) جامـع در تصمیم­گیـری­های سرمایه­گذاران تأثیر دارد (عرب مازار یزدی و رادمهر، 1382 و مجتهد زاده و مؤمنی، 1382)، همچنین سود جامع دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده­ای می­باشد (آقایی و سجادپور، 1390) و تعدیلات سود (زیان) جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می­دهد اما ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده نظاره گردید (سعیدی ولاشانی، 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس، براساس مطالعات انجام شده و پیشینه پژوهش می­توان سه مورد زیر را استنتاج نمود:

  • با در نظر داشتن پیشینه پژوهش مطرح شده در این فصل، تحقیقات خارجی که نوسانات سود جامع و تغییرات ارزش منصفانه را مطالعه می­کردند، بیشتر بر مؤسسات مالی و بانک­ها تمرکز داشتند. تحقیقات داخلی نیز عموماً بر محتوای اطلاعاتی سـود جامع و تأثیر ارائـه آن بر تصمیم­گیری بهره گیری­کنندگان پرداختند. اما در مورد تأثیر شیوه گزارشگری سـود جامع (یعنی رویکرد ارائه یک صورت عملکرد مالی واحد و رویکرد ارائه دو صورت عملکرد جداگانه) بر برداشت بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی تاکنون تحقیقی در ایران انجام نشده می باشد. لذا با در نظر داشتن خلاء تحقیقاتی موجود در این خصوص و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد (رویکرد مورد تأکید در IAS1) تصمیم به انجام پژوهش حاضر گرفته گردید. در پایان خاطر نشان می گردد که این پژوهش با فراهم کردن نمونه­ای متشکل از شرکت­های غیر مالی به تکمیل و غنای هر چه بیشتر ادبیات موجود در این زمینه، کمک می­کند.
  • همچنین پس از مطالعه مطالعات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش، مدل مفهومی پژوهش که مبنای تدوین پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش قرار گرفت، تهیه گردید که به صورت کامل در فصل سوم به آن پرداخته خواهد گردید.
  • همچنین مطالعه پیشینه پژوهش کمک نمود تا مبنایی برای مقایسه پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه فراهم گردد که این موضوع به گونه کامل در فصل پنجم ارائه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید