۷- ایده های نقشه را برای باز کردن خلاقیت و نوآوری در مشاغل خود – به علاوه ۱۴ ابزار رایگان

آیا به دنبال راهی برای گرفتن ایده های خود هستید ، در واقع حتی باز کردن خلاقیت در تجارت خود؟ آنها ممکن است بخواهید نقشه نقشه را در نظر بگیرید.

ایده

به جای ذکر کردن ایده های شما برای ایجاد نقشه ذهن ، می توانید تفکر شما را باز کنید زیرا مجبور نیستید یک لیست سفارش یافته ایجاد کنید. من اغلب می فهمم که هنگام در نظر گرفتن یک پروژه یا مشکل ، ایده ها یا الهام به ذهن متبادر می شوند و قالب نقشه ذهن اجازه می دهد تا آن ایده ها اسیر و ساخته شده باشند.

برای شروع کار با ایجاد یک نقشه ذهن ، ممکن است بخواهید از یک نمودار تلنگر یا فقط یک تکه کاغذ استفاده کنید. برای باز کردن قفل خلاقیت خود ، درست مانند آنچه که هنگام طوفان مغزی هستید ، بدون ارزیابی کیفیت ایده های خود ، شروع به ایجاد نقشه ذهن خود کنید.

خلاقیت

در مرکز صفحه یا نمودار تلنگر خود ، ایده اصلی یا پروژه را یادداشت کنید. از این طریق می توانید “شاخه هایی” ایجاد کنید که منعکس کننده قسمتهای اصلی مسئله یا پروژه ای است که شما روی آن کار می کنید. سپس هر شاخه به نوبه خود قابل بررسی است و می توانید شاخه های فرعی را با جزئیات بیشتر ایجاد کنید.

فقط با استفاده از یک قلم رنگی محدود نباشید – از نقشه ذهن خود لذت ببرید ، از رنگ های مختلف استفاده کنید و حتی از تصاویر به جای کلمات استفاده کنید ، به خصوص اگر کسی هستید که به صورت بصری فکر می کند.

یکی از نکات جالب در ایجاد نقشه ذهن این است که شما می توانید در هر زمان به نقشه ذهن برگردید و بر اساس آن تطبیق یا بنا کنید. در واقع اگر از نرم افزار نقشه برداری ذهن استفاده می کنید ، حتی می توانید با کشیدن و رها کردن مطالب خود ایده های خود را دوباره سفارش دهید.

هنگامی که نقشه ذهنی خود را ایجاد کردید می توانید دوباره به آن برگردید و آن را مرور کنید و سپس شروع به اولویت بندی اقدامات خود کنید – برای مثال ، ابتدا چه کاری انجام خواهید داد ، به چه منابعی نیاز دارید و چه کسی می تواند در ارائه پروژه به شما کمک کند.

بروشور