دانلود پایان نامه صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع  بانک

در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت پرداخت زیاد وام به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با نقدینگی ایجاد شده، تورم بیش از حدی ایجاد خواهد شد ونقش منابع بانکی بی اثر خواهد شد. به این دلیل احتیاج به ابزارهای مالی مدرن همچون ضمانتنامه های تعهد پرداخت و اسناداعتباری است تا به عنوان جایگزین نقدینگی، نقش تامین مالی بنگاهها را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان ومتقاضیان منابع مالی ، غیر از دارایی های نقد و نقدینگی، دارای های دیگری همچون زمین، مسکن، املاک، کارخانه  و اموال دیگری دارند که بدون الزام به فروش، می توانند به رهن بانکها دراورده و به کمک امنیت و ایمنی ایجاد شده به پشتوانه بانکها، ضمانتنامه های تعهد پرداخت در وجه ذینفعان دولتی و خصوصی از بانکها دریافت کنند و با تحویل ضمانتنامه به ذی نفعان، از انها مواد اولیه، محصولات واسطه ای یا اجناس مورد نیاز خریداری نمایند و فروشندگان هم با دریافت ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی، مطمئن هستند که اگر خریدار توان پرداخت هم نداشته باشد، بانک با توجه به وثیقه های دریافتی، حق وی را پرداخت خواهد نمود.

این بخش ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .

۱-۲٫ تشریح و بیان مسئله

شرایط متغیر اقتصادی با جهت‌گیری به سمت جهانی شدن، موجبات عدم ثبات در قیمت‌ها و عدم تعادل در بازار کالاها و خدمات را به‌وجود آورده است. نتیجه این تغییرات و تحولات سریع و تأثیری که بر بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌گذارد، علاوه بر اینکه عدم اعتماد و اطمینان را در تصمیمات اقتصادی به‌وجود آورده است، بر تعهدات اشخاص و مؤسسات نسبت به یکدیگر شدیداً تأثیر گذاشته و لاجرم رکود ناشی از نگرانی‌ها و انتظارات روانی را موجب گردیده است.در چنین شرایطی، یکی از روش‌هایی که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان اشخاص در ارائه خدمات به یکدیگر می‌شود، ضمانت‌نامه‌های بانکی است که سیستم‌های بانکی مجری آن هستند.تمامی شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت‌هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می‌بندند حمایت کنند. همچنین کارفرمایان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در سطح بین‌الملل، ضمانت بانکی متقابل می‌خواهند. این نوع تضمین در واقع تصمیم‌گیری را در عرصه مدیریت برای کار فرمایان راحت‌تر می‌کند. از آنجایی که ضمانت نامه‌ها برای بانک تعهدآور بوده و اهمیت آن به میزان پرداخت تسهیلات می‌باشد از این رو، شعب می‌بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت‌خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی، ظرفیت اعتباری و توانایی ‌های وی اطمینان حاصل نماید(فقیهی،۱۳۸۹)

لذا این پژوهش در صدد بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در جذب منابع بانک ها به صورت عام و در بانک صادرات به صورت خاص می پردازد .

۱-۳٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق

تمام شرکت ها ی پیمانکاری وشرکت های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می بندد حمایت کنند و همچنین کارفرماییان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در کل برای شانه خالی نکردن پیمانکاران از زیر مسئولیت هایشان از آنها ضمانت بانکی میخواهند و یا در سطح بین الملل ضمانت بانکی متقابل و یا اعتبارات اسنادی میخواهند. و این نوع تضمین در واقع تصمیم گیری را در عرصه مدیریت برای کارفرمایان راحت تر می کند. هر چند که در مواردی از اینگونه ضمانت نامه ها ممکن است پیمانکاران به نوعی سوء استفاده کنند .

به طوری که اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین به منظورآن و به موجب قرارداد با همدیگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا،درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند(شهبازی نیا،۱۳۸۸).

لذا این پژوهش در صدد می باشد تا ضمن بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در جذب منابع مالی بانک ها راهکارهایی برای ارتقا ان نیز ارائه دهد  .

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

۱-۴٫سوالات تحقیق

پژوهشگران در صدد هستند تا به سوالات زیر پاسخ دهند :

۱٫آیا بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟

۲٫آیا بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟

  1. آیا بین صدور ضمانت نامه های حسن انجام کار و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
  2. آیا بین صدور ضمانت نامه های استرداد کسر وجه الضمان و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟
  3. آیا بین صدور ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت و جذب منابع بانک رابطه معناداری وجود دارد ؟

۶٫کدامیک از ضمانت های بانکی اهمیت بیشتری در جذب منابع دارد ؟

۱-۵٫ اهداف تحقیق

۱٫بررسی نقش ضمانت های بانکی با جذب منابع بانک صادرات

۲٫رتبه بندی ضمانت های بانکی اثر گذار بر جذب منابع بانک صادرات

۳٫ارائه راهکارهای اساسی برای افزایش جذب منابع بانک با بهره گرفتن از ضمانت های بانکی

 

۱-۶٫فرضیات تحقیق

در این تحقیق با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است.

۱٫بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد .

۲٫بین صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد .

۳٫بین صدور ضمانت نامه های حسن انجام کار  و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد .

۴٫بین صدور ضمانت نامه های استرداد کسر وجه الضمان و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد .

۵٫بین صدور ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت و جذب منابع  بانک رابطه معناداری وجود دارد .

۱-۷٫تعاریف مفهومی

۱-۷-۱٫ ضمانت نامه

پایان نامه ها

بانک می تواند در مواردیکه منع قانونی وجود نداشته باشد در قبال اخذ وثایق معتبر از مشتری و طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانتنامه در صورتی که مشتری (مضمون عنه یا ضمانت خواه) به تعهد خود عمل ننمود ، نسبت به انجام تعهد خود ر در قبال ذینفع ضمانتنامه اقدام ننماید، معادل وجه الضمان ذکر شده در ضمانتنامه را (بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا) ، به محض اولین مطالبه کتبی یا درخواست ذینفع(تا سررسید ضمانتنامه) به وی پرداخت نماید(سایت بانک صادرات ،www.bsi.ir).

 

۱-۷-۲٫ ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده

موسسات دولتی برای خرید کالا و خدمات معمولا از طریق مناقصه و برای فروش اموال دولتی از طریق مزایده اقدام می کنند که ممکن است پیشنهاد شرکت کننده مورد قبول واقع شود ولی نامبرده از امضا قرارداد در مدت مقرر خودداری کند، به همین دلیل از شرکت کنندگان ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده اخذ می شود.

۱-۷-۳٫ضمانت نامه حسن انجام کار

این نوع ضمانتنامه برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات پیمانکار (ضمانتخواه ) در مقابل کارفرما (ذینفع) از طرف بانک صادر می شود.

۱-۷-۴٫ ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان

موسسات دولتی معمولا ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ پرداختی به ضمانت شده (مضمون عنه) در مقابل ارائه صورت وضعیتهای مقاطعه(صورت وضعیت کارهای انجام شده) را تا پایان تحویل کار نزد خود نگاه می دارند تا در صورت مشاهده نقص یا ناتمام بودن کار از آن محل، تامین خسارت نماید که از آن به عنوان کسور وجه الضمان تعبیر می شود و مقاطعه کاران یا پیمانکاران (ضمانت شده) صاحب آن بوده و پس از تحویل قطعی کار مستحق اخذ آن خواهد بود.

۱-۷-۵٫ ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

ممکن است ضمانت شده (پیمانکار) برای شروع به کار و یا انجام تعهدات نیاز به مبلغی داشته باشد که به شکل پیش پرداخت از طرف مضمون له (ذینفع) به او پرداخت می شود ولی قبل از پرداخت وجه ، ذینفع از متعهد تقاضای ضمانتنامه استرداد وجه پیش پرداخت را در صورت عدم انجام کار خواهد نمود(سایت بانک صادرات ،www.bsi.ir).

۱-۸٫تعاریف عملیاتی

۱-۸-۱٫ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر  استفاده شده است که سوالات ۱ تا  ۶پرسشنامه را در برمی گیرد:

– فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری  را در سال هایی اخیر .

– فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.

-استفاده از حساب “سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی” بعنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.

-افزایش استفاده از ضمانت نامه به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به دلیل  قوانین و مقررات شرکت در مناقصه.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.

۱-۸-۲٫ ضمانت نامه شرکت در مزایده

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که سوالات ۷ تا ۱۱پرسشنامه را در بر می گیرد:

– فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری  را در سال هایی اخیر .

– فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.

-استفاده از حساب “سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی” به عنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.

-افزایش استفاده از ضمانت نامه شرکت در مزایده به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مزایده به دلیل  قوانین و مقررات شرکت در مناقصه.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های شرکت در مزایده به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.

۱-۸-۳٫ضمانت نامه حسن انجام کار

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر استفاده شده است که شامل سوالات ۱۲ تا  ۱۷پرسشنامه می باشد:

– فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری  را در سال هایی اخیر .

– فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.

-استفاده از حساب “سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی” به عنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.

-افزایش استفاده از ضمانت نامه حسن انجام کار به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های حسن انجام کار به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.

۱-۸-۴٫ ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر  استفاده شده است که شامل سوالات ۱۸ تا  ۲۲پرسشنامه می باشد:

– فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری  را در سال هایی اخیر .

– فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.

-استفاده از حساب “سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی” بعنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.

-افزایش استفاده از ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های استرداد کسر وجه الضمان به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.

۱-۸-۵٫ ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر  استفاده شده است که شامل سوالات ۲۳ تا  ۲۷پرسشنامه می باشد:

– فراهم کردن موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری  را در سال هایی اخیر .

– فراهم کردن موجبات موجبات حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی بانک در سال هایی اخیر.

-استفاده از حساب “سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی” به عنوان وثیقه موجب تجهیز منابع شده است.

-افزایش استفاده از ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت به دلیل سیاست های ارائه شده توسط شورای پول و اعتبار.

– افزایش استفاده از ضمانت نامه های استرداد پیش پرداخت به دلیل افزایش نرخ تورم و ریسک فعالیت در بازار.

۱-۸-۶٫جذب منابع

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات زیر  استفاده شده است که شامل سوالات ۲۸ تا  ۳۱پرسشنامه می باشد:

ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب افزایش سپرده های بانکی کوتاه مدت شده است

ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب جذب مشتریان برای بانک شده است

ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب حفظ مشتریان برای بانک شده است

ارائه خدمات ضمانت های بانکی موجب افزایش سپرده های بانکی بلند مدت شده است.